Voorstel “VAT in the Digital Age”

De Europese Commissie heeft op 8 december 2022 een aantal voorstellen gedaan, om de manier waarop btw-aangifte wordt gedaan over de in- en verkoop van goederen en diensten in Europa te stroomlijnen en te moderniseren. Dit voorstel van de Europese Commissie heet “VAT in the Digital Age“. Het doel van de voorgestelde maatregelen is het verminderen van btw-fraude in de EU.

Het voorstel bestaat uit 3 delen:

a) Real-time reporting

Intracommunautaire leveringen moeten voortaan door de leverancier en door de klant real-time worden gerapporteerd aan de belastingdienst van de betreffende lidstaat. De real-time reporting wordt gerealiseerd met behulp van e-facturatie. Verder worden bestaande Europese systemen voor digital reporting geharmoniseerd, zodat er één systematiek is binnen Europa. Tenslotte maakt dit de weg vrij voor lidstaten om real-time reporting volgens dezelfde systematiek voor binnenlandse facturatie in te zetten.

b) Btw-regels voor de ‘platform economy’

Nieuwe regels en verduidelijkingen voor platformen, zoals Airbnb en Uber voor de verrekening van btw, zodat er een gelijk speelveld ontstaat met traditionele partijen.

c) Vereenvoudigingen voor bedrijven die goederen of diensten verkopen aan consumenten in andere EU-landen

Waar in 2021 al vereenvoudigingen in de btw-aangiftes zijn doorgevoerd voor e-commerce bedrijven die binnen de EU leveren, heeft de EU deze vereenvoudigen nu ook doorgevoerd voor niet e-commerce bedrijven die aan consumenten binnen de EU leveren. Hierdoor hoeven bedrijven niet in meerdere landen een btw-identificatienummer te bezitten.

Met name punt a heeft mogelijk veel impact op hoe bedrijven zakendoen binnen Europa. En belangrijker nog: op lange termijn zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat landen bij binnenlandse facturatie, e-factureren verplicht kan maken.

Een uitgebreidere toelichting op de onderdelen uit het voorstel die samenlopen met de ontwikkelingen binnen het Peppol-netwerk kunt u vinden in dit artikel van de Nederlandse Peppolautoriteit.

EU flags

Gerelateerde berichten