Blog

Ketenstandaard Congres

Aanstaande donderdag verzamelt de bouw- en technieksector zich tijdens het tweejaarlijkse Ketenstandaard Congres. Bouwprofessionals uit het hele land komen samen om kennis over digitalisering en standaardisatie op te doen of te delen.