Whitepaper ‘Onboarding bij e-facturatie, na kwantiteit komt kwaliteit’

Recentelijk hebben wij een nieuw whitepaper gelanceerd. In dit whitepaper gaan we in op de regelgeving rondom e-facturatie, welke rol Peppol hierin speelt en welke invloed dit heeft op onboarding. Je zou kunnen denken dat onboarding op den duur niet meer nodig is, maar de praktijk is weerbarstiger. Hoe dat zit leest u nu in ons nieuwe whitepaper.

In het huidige landschap ligt de focus bij het onboarden op het technisch aansluiten van leveranciers. Er wordt gekeken naar het kanaal of de kanalen die een leverancier tot zijn beschikking heeft en in welk formaat een leverancier zijn e-factuur kan sturen. Ondersteun je als ontvangende organisatie meerdere opties, dan maak je het daarmee makkelijker voor de leverancier om aan te sluiten. De meeste ERP- en boekhoudpakketten hebben namelijk de mogelijkheid om op een manier een e-factuur te versturen.

Maar is het niet gewoon een kwestie van tijd totdat uiteindelijk iedere organisatie is aangesloten via één standaard kanaal? En is onboarding dan eigenlijk nog wel nodig? In dit whitepaper lichten we toe hoe en waarom onboarding ook in de toekomst van belang blijft.

Download het whitepaper ‘Onboarding bij e-facturatie, na kwantiteit komt kwaliteit’ hier.

Gerelateerde berichten