Het ministerie van BZK neemt rol van stichting Simplerinvoicing over

Per 1 oktober 2020 neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie over van stichting Simplerinvoicing.

Stichting Simplerinvoicing is de Nederlandse Peppol autoriteit, die het mogelijk maakt om aan te sluiten op het Europese Peppol netwerk. Via Peppol kunnen elektronische facturen, -orders en -pakbonnen gestandaardiseerd en beveiligd worden uitgewisseld. Naast bedrijven maken ook overheden gebruik van het Peppol netwerk.

Logo Nederlandse Peppolautoriteit

Stichting Simplerinvoicing ziet erop toe dat aangesloten serviceproviders zich houden aan afspraken omtrent de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van het Peppol netwerk. Ook deze taak zal na de overgang worden uitgevoerd door het ministerie van BZK.


Zijn er gevolgen voor het verzenden en/of ontvangen van mijn e-facturen?

Als uw organisatie via tradeinterop is aangesloten op het Peppol netwerk, zal deze wijziging geen gevolgen hebben. U kunt ook na 1 oktober 2020 uw e-facturen veilig blijven verzenden en ontvangen via Peppol.

Meer informatie vanuit de Rijksoverheid vindt u hier.

Gerelateerde berichten