Het gebruik van Peppol als kanaal voor e-facturatie zit in de lift

Uit een analyse van het tradeinterop transactienetwerk blijkt dat het gebruik van Peppol voor het verzenden en ontvangen van e-facturen flink toeneemt. Begin 2018 werden de meeste e-facturen uitgewisseld via e-mail. In de tweede helft van dat jaar begon de opmars van Peppol. De stijging zette door en inmiddels wordt meer dan de helft van de e-facturen op het tradeinterop platform uitgewisseld via Peppol.

Grafiek stijging aantal e-facturen via peppol

Een van de redenen van de toename van het aantal Peppol facturen is dat de Rijksoverheid e-facturatie verplicht heeft gesteld. Voor alle contracten die na januari 2017 zijn afgesloten, zijn leveranciers verplicht een e-factuur te sturen. De overheid handhaaft steeds strenger op het aanleveren van e-facturen. Hierdoor leveren organisaties vaker e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk aanleveren.


Verdere stijging van het aantal Peppol facturen verwacht

Onze verwachting is dat de trend die we nu zien verder doorzet. Nu er economisch mindere tijden aanbreken, is het voor organisaties nog belangrijker dat facturen snel worden betaald. E-facturatie draagt bij aan een snelle verwerking van de factuur bij de ontvanger, waardoor facturen makkelijker tijdig kunnen worden betaald.

Juist omdat het ontvangen van e-facturen veel tijd bespaart en fouten voorkomt, neemt het aantal organisaties dat overstapt op het ontvangen van e-facturen naar verwachting verder toe. Hoewel er meerdere kanalen zijn om e-facturen uit te wisselen, heeft Peppol het voordeel dat het beveiligd is en een standaard formaat hanteert.

Naast e-facturen kunnen via Peppol ook andere elektronische handelsdocumenten worden uitgewisseld, zoals orders en pakbonnen. De verwachting is dat ook dit bijdraagt aan een verdere stijging van het aantal transacties op het Peppol netwerk.


Zelf e-facturen via Peppol verzenden of ontvangen?

Dat kan natuurlijk! Welke oplossing het beste past hangt af van de manier waarop uw organisatie nu facturen verwerkt, bijvoorbeeld met boekhoudsoftware of ERP software. Ontwikkelt uw organisatie financiële software? Lees dan op deze pagina hoe wij u kunnen helpen bij het aansluiten van uw software op Peppol.

Gerelateerde berichten