E-factureren? Verdiep u in het softwarelandschap van uw organisatie

U wilt gaan e-factureren, maar nu rijst de vraag waar in uw proces u dat gaat doen. Grotere organisaties maken over het algemeen gebruik van verschillende soorten software. Het is best mogelijk dat e-factureren een optie is in meerdere van deze software oplossingen, maar wat is de beste plek? Bekijk daarvoor uw softwarelandschap.

E-facturatie en uw softwarelandschap

Factureren en de omliggende processen

Factureren is onderdeel van een groter geheel. Veel facturen komen voort uit een order of een contract. Een factuur gaat vervolgens gepaard met een levering van een dienst of een product, met de bijbehorende prestatieverklaring of pakbon. Tenslotte vindt na de facturatie de betaling en de BTW afdracht plaats. Factureren beslaat meerdere systemen en daarom zijn er vaak meerdere afdelingen en processen die belang hebben bij e-factureren.
 
Elektronisch factureren kan ondersteund worden door verschillende software systemen:
– ERP-pakketten
– Financiële software
– Inkoop software
– Workflow/OCR software
– E-facturatie software
– Transactie netwerken

Uw softwarelandschap in kaart brengen

Het is goed om de software die uw organisatie gebruikt in kaart te brengen en te bekijken welke mogelijkheden er binnen uw softwarelandschap zijn om te e-factureren. Waar in uw proces past e-factureren het beste en kunt u uit de voeten met uw huidige software of is een aanvulling met bijvoorbeeld e-facturatie software beter? Door dit goed uit te werken wordt inzichtelijk hoe e-factureren het beste kan worden toegepast binnen uw organisatie.
 
Serie blogartikelen
Dit is het tweede blogartikel in een serie van drie artikelen over hoe u e-factureren succesvol kunt maken voor uw organisatie. Wilt u alvast alle informatie over dit onderwerp? Download dan het gratis whitepaper ‘Succesvol e-factureren’.

Gerelateerde berichten