De adoptie van e-facturatie: B2B versus B2G

Het is nu anderhalf jaar geleden dat de Europese richtlijn voor e-facturatie in werking is getreden. Waar staan we nu met de adoptie van e-facturatie en wat is er in de tussentijd op e-facturatiegebied gebeurd?

E-facturen via PEPPOL: B2B versus B2G

De cijfers van tradeinterop* laten zien dat het percentage B2G facturen aanzienlijk sneller is gestegen dan dat van B2B facturen.

Oorzaken van de sterke B2G groei

In de grafiek is zichtbaar dat het percentage e-facturen aan overheidsinstanties begint toe te nemen in de loop van 2018. E-factureren aan de Rijksoverheid is verplicht bij contracten die zijn afgesloten na 1 januari 2017. De handhaving hierop was in eerste instantie gering, maar in 2019 zijn steeds meer overheidsorganisaties scherper gaan toezien op naleving van de verplichting.
Daar komt bij dat gemeenten, provincies, waterschappen en aanbestedende diensten vanaf 18 april 2019 verplicht zijn om e-facturen te kunnen ontvangen. Veel van hen waren voor die tijd al gereed voor e-facturatie en een deel van hen heeft leveranciers actief benaderd met het verzoek e-facturen aan te leveren.

De overheid heeft sterk ingezet op PEPPOL als ontvangstkanaal. Voor ieder soort organisatie zijn er mogelijkheden om e-facturen te verzenden via het beveiligde PEPPOL kanaal. Naast toegankelijkheid van het kanaal speelt ook de verplichtstelling een grote rol.

E-facturatie en B2B

Het verplicht stellen van e-facturatie maakt het mogelijk om grote stappen te maken met het optimaliseren van de factuurverwerking. Door de enorme tijdbesparing die het oplevert kunnen medewerkers zich meer focussen op analyse en advisering van de organisatie.

We zien dat steeds meer B2B organisaties e-facturatie opnemen in hun inkoopvoorwaarden en leveranciers actief benaderen met het verzoek e-facturen aan te leveren. Toch is er voor B2B organisaties nog veel winst te behalen. De verwerking van een inkomende e-factuur kost bijvoorbeeld een fractie van handmatige factuurverwerking en fouten door handmatige handelingen behoren tot het verleden. Voor het succesvol maken van e-facturatie is een goede onboarding strategie echter essentieel.

*Bron: tradeinterop platform

Gerelateerde berichten