De Nederlandse overheid kan e-facturen ontvangen

 

UPDATE:
De taken van Stichting Simplerinvoicing zijn inmiddels overgenomen door de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)
 
Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. In navolging van de Rijksoverheid kan het overgrote deel van de provincies, gemeenten en waterschappen dit inmiddels. Onderliggende doelstelling is dat leveranciers op een snelle en efficiënte wijze zaken kunnen doen met overheidsorganisaties. Simplerinvoicing heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.
 
Simplerinvoicing is een door de Nederlandse overheid geïnitieerde stichting, waarin e-facturatie dienstverleners en leveranciers van boekhoud- en ERP software participeren. Het is een afsprakenstelsel dat het mogelijk maakt om e-facturen uit te wisselen via het beveiligde Europese Peppol netwerk.
 
Het uitwisselen van e-facturen wordt op deze manier niet alleen veiliger, maar ook eenvoudiger. Alle organisaties die zijn aangesloten op het netwerk maken gebruik van de Simplerinvoicing UBL (SI-UBL). Hierdoor hoeven er geen afspraken te worden gemaakt over het formaat van de e-factuur en kan de factuur altijd direct worden verwerkt door de ontvanger.
 
Tradeinterop onderschrijft het belang van Simplerinvoicing en is naast Simplerinvoicing FULL participant en certified Peppol Access Point ook bestuurslid van de stichting. Al onze oplossingen bieden dan ook de mogelijkheid om eenvoudig e-orders en e-facturen uit te wisselen via Simplerinvoicing.

Gerelateerde berichten