e-factureren vanuit uw boekhoudsoftware

E-facturen mailen aan Staatsbosbeheer

Kan mijn financiële software e-factureren?

Steeds meer financiële softwarepakketten kunnen een e-factuur versturen. Kan dat niet via Peppol dan is het vaak wel mogelijk om de e-factuur (XML bestand) per e-mail te versturen.
Belangrijk hierbij is dat het gaat om een echte e-factuur en NIET om een PDF factuur. Wanneer u twijfelt of uw financiële software kan e-factureren, dan kunt u dit het beste navragen bij uw softwareleverancier.

Staatsbosbeheer ondersteunt de volgende formaten:
– UBL
– SETU (inhuur facturen)
– Energie eFactuur
– UN/CEFACT

Staat het formaat dat uw software kan mailen er niet tussen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Kan uw software geen e-facturen per mail of via Peppol versturen? Dan kunt u gebruik maken van het tradeinterop e-facturatieportaal. Meer informatie hierover vindt u hier.

UBL mailen

Hoe verstuur ik mijn e-factuur?

Orderreferentie
Uw e-factuur dient een orderreferentie te bevatten. Het gaat dan om het ordernummer of het kostenplaatsnummer dat u van Staatsbosbeheer heeft ontvangen. Ordernummers beginnen altijd met 50 of 55, gevolgd door 6 cijfers en kostenplaatsnummers starten met BEC gevolgd door 3 cijfers, bijv. 50123456 of BEC019.

De orderreferentie dient in het OrderReference/ID veld te worden ingevuld. In de meeste software is dit een standaard veld bij het opmaken van een factuur. Mocht dit veld bij u niet standaard geactiveerd zijn, dan kan uw softwareleverancier u vertellen waar u dit veld in uw software kunt vinden.

Afleveradres
U kunt uw e-facturen per e-mail versturen. Wanneer uw software de optie biedt, ontvangen wij graag de e-factuur met de PDF als bijlage op dit e-mailadres: kvk30263544@invoices.tradeinterop.com.

Let op! Bovenstaand e-mailadres kunt u alleen gebruiken voor het mailen van e-facturen.

Waar kan ik betalingsherinneringen naartoe sturen?

Betalingsherinneringen voor Staatsbosbeheer kunt u sturen naar: digitale.facturen@staatsbosbeheer.nl.