WIJ informeren u graag

Privacybeleid tradeinterop

Dit is het privacybeleid van:
tradeinterop (handelsnaam van Quintensis B.V.)
Secoya Campus, gebouw B
Papendorpseweg 97
3528 BJ Utrecht
Nederland

E-mail: info@tradeinterop.com
Telefoon: +31 30 767 2120

Het Privacybeleid is van toepassing op ieder gebruik van het tradeinterop netwerk (het Platform) en de website van tradeinterop. Het Beleid is ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door tradeinterop worden aangeboden.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of ons Platform gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Tradeinterop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden verwerking
Tradeinterop verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de door u gevraagde diensten (waaronder het Platform en de website van tradeinterop) te kunnen leveren. Daarnaast verwerkt tradeinterop uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over (nieuwe) diensten van tradeinterop en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Tradeinterop verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
1. Toestemming van de betrokkene.
Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens in te trekken.
2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Wanneer u een overeenkomst aangaat met tradeinterop (bijvoorbeeld door aanmelding op het Platform), hebben wij persoonsgegevens nodig om de overeengekomen dienst te kunnen leveren. Het gaat hierbij onder andere om: de bedrijfsnaam en adresgegevens van uw bedrijf, het KvK- en BTW nummer, uw eigen naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het bankrekeningnummer van uw bedrijf, de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Het Platform
Betrokkene kan ervoor kiezen niet alle door tradeinterop gevraagde informatie in te vullen. Alleen de velden met een * zijn verplicht. Als u ervoor kiest niet alle velden in te vullen, dan kunnen wij u wellicht minder snel en adequaat van dienst zijn.

Nieuwsbrief en whitepapers
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan tradeinterop. Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan tradeinterop verstrekt, dan zal betrokkene niet door tradeinterop via de e-mail op de hoogte worden gehouden over nieuwe producten en diensten van tradeinterop en is het niet mogelijk om de door tradeinterop beschikbaar gestelde whitepapers te downloaden.

Ontvangers persoonsgegevens
Tradeinterop verstrekt uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van tradeinterop. Tradeinterop verstrekt de persoonsgegevens aan een bedrijf dat een e-mailtool verzorgt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Tradeinterop hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: wettelijke bewaartermijnen en het moment van opzegging/afmelding.

Veiligheid
Tradeinterop zorgt voor moderne en passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo wordt tradeinterop periodiek ge-audit door BDO Audit & Assurance B.V. en worden wij getoetst op het voldoen aan de strikte eisen van de ISAE 3402 Type 2 richtlijnen. Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Amazon Web Services en altijd binnen de European Economic Area (EEA). Zowel het tradeinterop Platform als onze website zijn beveiligd met een SSL certificaat.

Cookies
Binnen het Platform en de website verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruik door onze bezoekers/klanten, zodat wij onze diensten hierop beter kunnen afstemmen.

Ons Platform en onze website maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). We gebruiken cookies om het Platform goed te laten functioneren (functionele cookies) en om te helpen analyseren hoe gebruikers onze website en ons Platform gebruiken (analytische cookies). Voor de analyse van het gebruik van onze website en ons Platform maken wij gebruik van (de analytische cookies van) Google Analytics. Tevens maken wij gebruik van cookies ten behoeve van remarketing- en advertentiecampagnes. Wilt u niet dat deze gegevens verzameld worden, dan kunt u dat via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on instellen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht tradeinterop te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan tradeinterop verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die tradeinterop doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

tradeinterop
Secoya Campus, gebouw B
Papendorpseweg 97
3528 BJ Utrecht
support@tradeinterop.com

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door tradeinterop, neem dan contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassingen
Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website en het Platform. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website of het Platform, kunnen leiden tot wijzigingen in het Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen.

Wij mogen altijd het Privacybeleid veranderen. Omdat u het Platform en onze website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van het Privacybeleid van toepassing zal zijn.

Laatst bijgewerkt: oktober 2019