WIJ informeren u graag

Privacy statement tradeinterop

Dit is het privacy statement van:
tradeinterop (handelsnaam van Quintensis B.V.)
Rijnzathe 6
3454 PV De Meern, Utrecht
Nederland

E-mail: info@tradeinterop.com
Telefoon: +31 (0)88 200 8000

Het Privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van het tradeinterop netwerk (het Platform) en de website van tradeinterop. Het privacy statement is ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door tradeinterop worden aangeboden.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of ons Platform gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Tradeinterop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden verwerking
Tradeinterop verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de door u gevraagde diensten (waaronder het Platform en de website van tradeinterop) te kunnen leveren. Daarnaast verwerkt tradeinterop uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over (nieuwe) diensten van tradeinterop en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking
Tradeinterop verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
1. Toestemming van de betrokkene.
Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens in te trekken.
2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Wanneer u een overeenkomst aangaat met tradeinterop (bijvoorbeeld door aanmelding op het Platform), hebben wij persoonsgegevens nodig om de overeengekomen dienst te kunnen leveren. Het gaat hierbij onder andere om: de bedrijfsnaam en adresgegevens van uw bedrijf, het KvK- en BTW nummer, uw eigen naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het bankrekeningnummer van uw bedrijf, de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Het Platform
Betrokkene kan ervoor kiezen niet alle door tradeinterop gevraagde informatie in te vullen. Alleen de velden met een * zijn verplicht. Als u ervoor kiest niet alle velden in te vullen, dan kunnen wij u wellicht minder snel en adequaat van dienst zijn.

Nieuwsbrief en whitepapers
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan tradeinterop. Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan tradeinterop verstrekt, dan zal betrokkene niet door tradeinterop via de e-mail op de hoogte worden gehouden over nieuwe producten en diensten van tradeinterop en is het niet mogelijk om de door tradeinterop beschikbaar gestelde whitepapers te downloaden.

Ontvangers persoonsgegevens
Tradeinterop verstrekt uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van tradeinterop. Tradeinterop maakt gebruik van Amazon Web Services (AWS). U leest hier meer over data privacy bij AWS. Tradeinterop verstrekt de persoonsgegevens aan MailerLite. Wij maken gebruik van hun tooling voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Hier leest u hoe zij omgaan met AVG-compliance.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Tradeinterop hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: wettelijke bewaartermijnen en het moment van opzegging/afmelding.

Veiligheid
Tradeinterop zorgt voor moderne en passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Tradeinterop is ISO 27001 gecertificeerd. Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Amazon Web Services (AWS) en altijd binnen de European Economic Area (EEA). Zowel het tradeinterop Platform als onze website zijn beveiligd met een SSL certificaat.

Cookies
Tradeinterop maakt standaard alleen gebruik van functionele cookies. Bij een eerste bezoek op onze website krijgt iedere bezoeker een pop-up van onze cookie compliance plugin. De bezoeker kan hier zelf een keuze maken of, en zo ja welke cookies hij/zij wil accepteren. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid. De bezoeker kan de instellingen te allen tijden wijzigen door op de bovenste rand van de cookiebanner rechts onderaan het scherm te klikken.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht tradeinterop te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan tradeinterop verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die tradeinterop doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

tradeinterop
Rijnzathe 6
3454 PV De Meern, Utrecht
support@tradeinterop.com

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door tradeinterop, neem dan contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassingen
Dit Privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website en het Platform. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website of het Platform, kunnen leiden tot wijzigingen in het Privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons Privacy statement te raadplegen.

Wij mogen altijd het Privacy statement veranderen. Omdat u het Platform en onze website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van het Privacy statement van toepassing zal zijn.

Laatst bijgewerkt: december 2022