Elektronisch factureren aan de (semi)overheid; hoe zit dat precies?

Elektronisch factureren wordt steeds meer de standaard, ook wanneer u factureert aan de overheid. Zo is het sinds 1 januari 2017 verplicht om (bij nieuwe overeenkomsten) met de Rijksoverheid e-facturen te sturen.

techniek e-facturatie

E-factureren aan aanbestedende diensten

Op dit moment is het nog niet verplicht om elektronisch te factureren aan medeoverheden. Veel van deze aanbestedende diensten kunnen nu nog geen e-facturen ontvangen, maar dat gaat veranderen. Vanaf april 2019 is het voor gemeenten, waterschappen, provincies en alle andere aanbestedende diensten verplicht om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De overheid verwacht dat zij hun leveranciers dan ook steeds meer om een e-factuur zullen vragen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden.

PIANOo

Dit is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische zaken. PIANOo informeert en ondersteunt aanbestedende diensten over e-factureren en de implementatie hiervan. Dit doen zij door als vraagbaak te fungeren, via handreikingen, procesbeschrijvingen en bijeenkomsten. PIANOo heeft de status van de implementatie van e-facturatie bij gemeenten, provincies en waterschappen in kaart gebracht. Deze kunt u hier bekijken. Zoals u ziet is er nog heel wat werk aan de winkel, maar dat aanbestedende diensten straks e-facturen moeten kunnen verwerken is een feit.

De kansen van elektronisch factureren aan de overheid

Voor een groot aantal bedrijven is e-factureren nieuw. E-factureren heeft veel voordelen. Het bespaart de overheid onder andere veel verwerkingstijd en het voorkomt fouten. E-factureren aan de aanbestedende diensten biedt uw organisatie ook veel kansen.
 
Doordat de verwerking van een factuur nu slechts enkele seconden kost, wordt uw factuur sneller ingeboekt. Door de automatische verwerking worden fouten door het handmatig inboeken voorkomen. Mocht er op uw factuur bijvoorbeeld een referentie ontbreken, dan ontvangt u meteen een melding dat de factuur niet kan worden ingeboekt. U kunt uw factuur dan snel opnieuw sturen en dat scheelt veel tijd.
 
Naast overheden gaan ook steeds meer bedrijven e-factureren. Logisch, want het biedt enorm veel voordelen.

Gerelateerde berichten