niet alleen compliant zijn, maar ook echt de voordelen benutten

E-facturen ontvangen voor semioverheden

De overstap naar het ontvangen van e-facturen biedt ook voor semioverheden veel mogelijkheden voor het besparen van tijd en kosten. E-facturen worden in tegenstelling tot papieren- en PDF facturen direct in uw software verwerkt en hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd en gecorrigeerd.

Het kunnen ontvangen van e-facturen is sinds april 2019 verplicht voor alle aanbestedende diensten. Is uw organisatie al compliant, maar bent u klaar voor de volgende stap en wilt u ook de voordelen van e-facturatie optimaal benutten? Wij ondersteunen u hier graag bij.

E-factureren in het onderwijs

Het kunnen ontvangen van e-facturen is sinds april 2019 verplicht voor alle aanbestedende diensten. Hoe een (onderwijs)organisatie het proces omtrent het ontvangen van e-facturen inricht is niet vastgelegd en dat laat ruimte om de voordelen van e-facturatie optimaal te benutten. Hierbij kunt u denken aan het ontvangen van e-facturen via verschillende kanalen en het helpen van uw leveranciers bij de overstap naar e-facturatie.

Is uw organisatie al compliant, maar bent u klaar voor de volgende stap? Wij ondersteunen u hier graag bij.

E-factureren in de zorg

De meeste zorginstellingen zijn niet aanbestedingsplichtig. Toch kan met e-facturatie ook bij zorginstellingen veel winst worden behaald.

Zo is het ontvangen van e-facturen niet alleen interessant bij grote leveranciers, maar juist ook bij de grote hoeveelheid aan kleinere leveranciers. Veel zorginstellingen werken bijvoorbeeld met zzp’ers. De verwerkingskosten per factuur liggen bij deze facturen vaak hoog. Met e-facturatie kunnen deze worden teruggebracht tot een fractie van de oorspronkelijke kosten.

Zo benut u alle voordelen van e-facturatie

Business case & impact

Tradeinterop quickscan geeft inzicht in de business case, de impact op het bedrijfsproces en de kansen die hieruit voortvloeien.

Implementatie

Wij ondersteunen alle beschikbare kanalen, zoals e-mail en Peppol.

Tradeinterop ontzorgt bij de
implementatie en integratie. Wij regelen het voor u.

Onboarding van leveranciers

Tradeinvite helpt uw leveranciers aan u te e-factureren. Hoe meer e-facturen u ontvangt, hoe meer u profiteert van de voordelen van e-facturatie. Wij nemen in het onboardingtraject niet alleen de grote, maar ook de kleine leveranciers mee.