Logo Espria

E-factureren aan Espria

Wij vragen u als leverancier van Espria, en hieronder vallende groepsmaatschappijen, om ons vanaf nu elektronische facturen (e-facturen) te sturen. Net als veel andere organisaties zien ook wij de voordelen van e-facturatie en daarom willen wij de komende jaren inzetten op het ontvangen van zoveel mogelijk e-facturen.

Wat is een e-factuur?
Een e-factuur is een factuur die automatisch wordt ingelezen en direct kan worden verwerkt.
Lees meer >>

Espria ondersteunt de volgende e-factuur formaten: UBL (XML), SETU, Energie eFactuur en UN/CEFACT.

Een papieren of PDF-factuur valt niet onder de definitie van e-factuur. Om u te helpen bij het aanleveren van uw e-factuur, leest u hieronder hoe uw organisatie eenvoudig kan beginnen met e-factureren.

Wanneer is Espria overgestapt op e-facturatie?
Sinds 1 oktober 2022 is Espria volledig over op e-facturatie.
Lees meer >>

Na een overgangsfase van een jaar is Espria volledig overgestapt op e-facturatie. Dit betekent dat Espria graag e-facturen van u ontvangt. Dankzij e-facturatie kunnen wij uw facturen sneller en efficiënter verwerken.

Vragen over e-facturatie

E-facturen versturen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanleveren van e-facturen bij Espria. Bekijk hier welke optie het beste past bij uw organisatie.

Peppol of e-facturen mailenIk gebruik geen boekhoudsoftwareIk gebruik maatwerk software

E-facturen aanleveren via Peppol
Voeg de Peppol ID van de juiste groepsmaatschappij toe in uw boekhoud- of ERP software en u kunt uw e-factuur meteen versturen.

E-facturen mailen
Ondersteunt uw softwarepakket nog geen Peppol, dan kunt u uw e-factuur ook mailen. De volgende e-factuur formaten worden ondersteund: UBL, SETU, Energie eFactuur en UN/CEFACT. U kunt uw e-facturen als bijlage mailen.

GroepsmaatschappijPeppol IDE-mailadres voor e-facturen
Stichting Evean Zorg0106:41232302NL.KVK.41232302@invoices.tradeinterop.com
Stichting GGZ Drenthe0106:41186586NL.KVK.41186586@invoices.tradeinterop.com
Stichting GGZ Drenthe inz SSC0106:41186586NL.KVK.41186586@invoices.tradeinterop.com
Stichting Icare0106:41020244NL.KVK.41020244@invoices.tradeinterop.com
Stichting Icare inz SSC0106:41020244NL.KVK.41020244@invoices.tradeinterop.com
Stichting Icare JGZ0106:68184239NL.KVK.68184239@invoices.tradeinterop.com
Stichting De Trans 0106:04084443NL.KVK.04084443@invoices.tradeinterop.com
Stichting Zorggroep Meander0106:02086881NL.KVK.02086881@invoices.tradeinterop.com
Stichting Espria0106:08173909NL.KVK.08173909@invoices.tradeinterop.com
Stichting Espria – Ledenvereniging0106:08173909NL.KVK.08173909@invoices.tradeinterop.com
Revalidatiehotel Recura B.V.0106:62355163NL.KVK.62355163@invoices.tradeinterop.com
NAAST-ZCN B.V.0106:70483698NL.KVK.70483698@invoices.tradeinterop.com

Maakt u uw facturen in Word of Excel (of een soortgelijk programma)? Dan kunt u uw e-facturen maken in het e-facturatieportaal.

Via dit portaal kunt u uw e-facturen voor Espria eenvoudig maken en versturen. Ook heeft u inzicht in de verzendstatus van uw e-facturen. Het gebruik van het portaal is kosteloos voor het versturen van e-facturen aan Espria.

Zodra u uw account heeft geactiveerd kunt u direct van start.

Hoewel de meeste financiële software de mogelijkheid bieden om een e-factuur te versturen, is dit niet altijd standaard ingebouwd.

Gebruikt u maatwerk (ERP-)software of kan uw software nog niet kan e-factureren en wilt u geen gebruik maken van een portaal, neem dan contact op met tradeinterop of een andere serviceprovider. Zij kunnen u helpen bij het aansluiten op Peppol.

Verplichte gegevens op de e-factuur

Plaats van de orderreferentie
Het ordernummer, contractnummer of de kostenplaats dient in het OrderReference/ID veld te worden ingevuld.
Lees meer >>

In de meeste software is dit een standaard veld bij het opmaken van een factuur. Mocht dit veld bij u niet standaard geactiveerd zijn, dan kan uw softwareleverancier u vertellen waar u dit veld in uw software kunt vinden. Maakt u gebruik van het tradeinterop portaal? Dan kunt u de orderreferentie invullen in het veld ‘Klant ordernummer’.

Heeft u een ordernummer ontvangen?
Een ordernummer bestaat altijd uit de letters ‘ESP’ gevolgd door 8 cijfers (bijvoorbeeld ESP02055064).

Heeft u een contractnummer ontvangen?
Een contractnummer bestaat altijd uit de letter ‘C’ gevolgd door 4 cijfers (bijvoorbeeld C1234).

Heeft u een kostenplaats ontvangen?
De opbouw van een kostenplaats verschilt per groepsmaatschappij.
Lees meer >>

Stichting Evean Zorg
7-cijferige kostenplaatsen (m.u.v. kostenplaatsen 3651 en 3691)
Stichting GGZ Drenthe
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 80 of 81
Stichting GGZ Drenthe inz SSC
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 28

Stichting Icare
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 10 of beginnend met 2140
Stichting Icare inz SSC
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 1008
Stichting Icare JGZ
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 107

Stichting De Trans
6-cijferige kostenplaatsen beginnen met 50, 51, 52, 54, 56 of 57
Stichting Zorggroep Meander
7-cijferige kostenplaatsen beginnend met 51 of 52
Stichting Espria
7-cijferige kostenplaatsen beginnend met 32006

Stichting Espria – Ledenvereniging
7-cijferige kostenplaatsen beginnend met 3202
Revalidatiehotel Recura B.V.
Eén 7-cijferige kostenplaats 8300001
NAAST-ZCN B.V.
6-cijferige kostenplaatsen beginnend met 33

Veelgestelde vragen

Zijn er kosten aan verbonden?
Maakt u gebruik van het e-facturatieportaal of verstuurt u uw e-facturen per e-mail, dan kunt u via deze kanalen tot ten minste 1 oktober 2023 kosteloos e-facturen sturen aan Espria.
Lees meer >>

Toelichting:
Opdrachtgever: Espria en haar groepsmaatschappijen
Opdrachtnemer: U als leverancier

Opdrachtgever neemt voor Opdrachtnemer de kosten van tradeinterop voor het verzenden van e-facturen aan opdrachtgever voor haar rekening tot 1-10-2023. Opdrachtgever zal dit proces dan evalueren en de kosten mogelijk voor een volgende periode voor haar rekening nemen.

Wilt u e-facturen sturen aan andere dan bovengenoemde organisaties, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Toelichting:
Indien u via het portaal of via de e-mail koppeling ook e-facturen wilt versturen aan andere organisaties dan Espria of haar groepsmaatschappijen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven vindt u op deze pagina.

Contact bij vragen
Lees meer >>

Heeft u een vraag over e-factureren aan Espria? Neem dan contact op met Espria via: efactuursupport@espria.nl.