e-factureren vanuit uw boekhoudsoftware

E-facturen mailen aan RIVM, CBG, CIBG, SCP en/of VWS Kern

Kan mijn financiële software e-factureren?

Steeds meer financiële softwarepakketten kunnen een e-factuur versturen.
Belangrijk hierbij is dat het gaat om een UBL (XML) factuur en NIET om een PDF factuur.
Wanneer u twijfelt of uw financiële software kan e-factureren, dan kunt u dit het beste navragen bij uw softwareleverancier.

Kan uw software geen UBL (XML) facturen versturen? Dan kunt u gebruik maken van het tradeinterop e-facturatieportaal. Meer informatie hierover vindt u hier.

UBL mailen

Hoe verstuur ik mijn e-factuur?

U kunt de UBL (XML) factuur per e-mail versturen. Wanneer uw software de optie biedt, ontvangen wij graag een UBL (XML) + PDF.

VWS Kern*:
OIN00000002003182447001@invoices.tradeinterop.com

*Het kerndepartement van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bestaat uit de volgende onderdelen:​

– VWS Kerndepartement (incl. DG’s)
– Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
– Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
– Gezondheidsraad (GR)
– Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
– Nederlandse Sportraad (NL SR)
– Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I)

Waar kan ik betalingsherinneringen naartoe sturen?

Betalingsherinneringen kunt u sturen naar het directe e-mailadres van uw klant:

RIVM: Aanmaningen@rivm.nl
SCP: financien@scp.nl
CBG: financien@cbg-meb.nl
CIBG: cibgfb@minvws.nl

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het portaal?

Tot en met 31 oktober 2024 kunt u kosteloos e-facturen sturen aan RIVM, CBG, CIBG, SCP en VWS-kern.

Toelichting:

Opdrachtgever: RIVM, CBG, CIBG, SCP, VWS-kern
Opdrachtnemer: U als leverancier

Opdrachtgever neemt voor Opdrachtnemer de kosten van tradeinterop voor het verzenden van e-facturen aan het ministerie van VWS (RIVM, CBG, CIBG, SCP en VWS-kern) voor haar rekening tot en met 31-10-2024.


Wilt u e-facturen sturen aan andere dan bovengenoemde organisaties, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Toelichting:

Indien u kiest voor de dienstverlening van tradeinterop bij optie 1 (portaal i.p.v. tekstverwerker) of 2 (koppeling met boekhoudpakket) en u wenst deze infrastructuur tevens te gebruiken voor andere ministeries of klanten, dan zijn er mogelijk kosten aan verbonden voor de dienstverlening zo ver die betrekking heeft op e-factureren aan andere ministeries/andere klanten. Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven vindt u hier.