via peppol e-factureren vanuit uw sap software

Case study: Attero

Attero case study

Döne Savas

Functioneel specialist

Logo Attero

Met SAP software veilig e-factureren via Peppol

Attero verwerkt de afvalstromen van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven. Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf, dat marktleider is in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval.

De aanleiding

Een groot deel van de klanten van Attero bevindt zich in het overheidssegment. “We kregen steeds meer verzoeken van gemeentelijke klanten om facturen elektronisch aan te leveren”, aldus Döne Savas, functioneel specialist bij Attero. “Wij willen onze klanten hier graag in tegemoet komen en zijn gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden.”

De uitgangspunten

E-facturatie kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Het is afhankelijk van de wensen van de organisatie welke oplossing het beste past. “Wij gebruiken SAP software om te factureren”, vertelt Döne. “Wij wilden onze e-facturen ook vanuit SAP kunnen versturen. Daarnaast werken wij met maatwerk applicaties. Om deze vloeiend met elkaar te kunnen laten communiceren hebben wij behoefte aan

flexibele conversiemogelijkheden. Tenslotte was het voor ons belangrijk dat we de e-facturen via het beveiligde Peppol-netwerk kunnen aanleveren bij onze klanten.”

De veiligheid van data wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor factuurdata. In tegenstelling tot e-mail is het netwerk van Peppol beveiligd. Om die reden maken naast de Rijksoverheid steeds meer (commerciële) organisaties hier gebruik van.

“Toen de uitgangspunten helder waren zijn we op zoek gegaan naar een dienstverlener die ons kon adviseren en ondersteunen bij de implementatie”, vertelt Döne. “We hebben diverse dienstverleners vergeleken en tradeinterop gaf ons het vertrouwen dat zij ons een inhoudelijk goed advies, een passende oplossing en een efficiënte implementatie konden bieden.”

E-factureren met SAP software

“We zijn het proces gestart bij onze SAP software”, aldus Döne. “SAP kan een e-factuur genereren, maar helaas was deze niet direct bruikbaar. SAP heeft namelijk een eigen formaat e-factuur, de iDoc en Peppol maakt gebruik van een ander formaat. Tradeinterop converteert daarom onze iDoc facturen naar het Peppol-formaat en vervolgens worden ze via Peppol naar de klant verstuurd.”

Als Peppol Access Point biedt tradeinterop ons toegang tot Peppol. Onze SAP software is nu via hen direct aangesloten op dit netwerk. Het grote voordeel hiervan is dat wij zelf eenvoudig kunnen bepalen welke facturen wij via dit kanaal willen versturen. De combinatie van een eigen aansluiting op Peppol en de uitgebreide conversiemogelijkheden bieden ons veel flexibiliteit en dat werkt heel prettig.

veilig e-factureren

“Naast gemeenten willen vooral grote bedrijven e-facturen ontvangen”

Meer vraag naar e-facturen

Sinds 18 april 2019 zijn alle decentrale overheden en overige aanbestedende diensten verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. “Het aantal verzoeken van gemeenten om e-facturen te ontvangen neemt duidelijk toe”, zegt Döne. “Naast gemeenten willen ook vooral grote bedrijven e-facturen ontvangen. Het is fijn dat we dit nu snel kunnen inregelen en onze klanten extra service kunnen bieden.”

Ervaringen met e-facturatie

Attero verstuurt nu al enige tijd e-facturen via Peppol naar de klanten die op dit netwerk zijn aangesloten. “Onze ervaring is dat het tot nu toe prima loopt”, vertelt Döne. “We houden de processen goed in de gaten en de factuurstromen lopen correct en zijn efficiënt. Dit traject heeft ons een toekomstvaste en veilige werkwijze opgeleverd, waarmee we bijdragen aan de procesoptimalisatie bij onze klanten.”

WILT U ALS ORGANISATIE ZELF AANSLUITEN OP HET PEPPOL-NETWERK?

Whitepaper: E-factureren met Peppol

WILT U ALS SOFTWARELEVERANCIER MEER LEZEN OVER HET AANSLUITEN VAN SOFTWARE OP PEPPOL?

Whitepaper: Peppol voor softwareleveranciers